Máy xát gạo chống ồn đa năng UN 6N40-CO

8,900,000

Chức năng của máy xát gạo chống ồn đa năng UN 6N40-CO:
Xát gạo trắng phục vụ sinh hoạt, kinh doanh
Vỡ ngô đỗ chăn nuôi hoặc làm bánh
Làm sạch gạo, chà bóng gạo
Xát gạo mẫu kinh doanh

Gọi Ngay